Notulen jaarvergadering 2018

Download bijlagen:

Op 16 april jl. heeft alweer de 58ste jaarvergadering plaatsgevonden. Bij het openen van dit bericht staat in de bijlage de notulen van deze vergadering.