Gezien de corona perikelen wil het bestuur van MKV onze leden niet verplichtend rond laten gaan langs alle deuren. 

Als oplossing heeft het bestuur bedacht om ALLE leden van MKV 10 loten te geven die ze kunnen verkopen aan bijvoorbeeld ouders, broers, zussen, kinderen, opa's, oma's, goede buren, collega's etc. 

Door alle leden 10 loten te laten verkopen behalen we absoluut de verkoop van andere jaren niet, maar wel een flink aandeel.

Wanneer je meer dan 10 loten kunt verkopen, geef dit dan aan bij Annie Mens. Zij zorgt dan voor extra loten.

Het is ook mogelijk om online loten te kopen. Je mag dus ook in je whatsapp-groepen of via een andere weg mensen attenderen om online loten te kopen. Dit kan middels deze link: 

https://clubactie.nl/lot/korfbalvereniging-mkv-milheeze/402583

Heel veel succes allemaal!

Nu alle trainingen alweer even bezig zijn, is het tijd om aan onze vriendinnen te laten zien wat we wel niet allemaal doen bij MKV.
Daarom wordt er op dinsdag 8 september voor de F1 en E1 van 18:15 uur tot 19:15 uur een vriendinnentraining georganiseerD!
Tijdens deze training laten we de vriendinnen zien wat we hebben geleerd in de afgelopen tijd en kunnen zij het natuurlijk ook proberen.
De training wordt gehouden op het kunstgrasveld.
Wie zien we dan?

Sportieve groetjes, de trainers van de jeugd

Notulen 60 ste jaarvergadering 2020. 

 

Vanwege de Corona crisis in 2020 is de jaarvergadering van 6 april j.l. niet door kunnen gaan, we hebben ervoor gekozen om de vergadering op papier op de site te presenteren. 

En om puntsgewijs de belangrijkste dingen te vermelden. 

 

Bestuur: 

Voorzitster:Anita van den Bosch 

Secretaresse: José Willems 

Penningmeester: Wilma Peters 

Wedstrijdsecretaresse: Angela Smits 

 

1)We hebben de trainsters en coaches van de jeugdteams bedankt met een bon, dat zijn: 

Tara Willems en Ethel Freriks Dewi van de heuvel: Pupillen F    

Lobke van Es, Anne Bouwmans, Sanne Akkers: Pupillen D 

Demi vd Bosch en Tessa Willems: Junioren A 

 

Toch willen we even benadrukken dat we toch weer serieus gekeken hebben met de bedankjes dat we dit natuurlijk iedereen gunnen maar dit puur en alleen besteden aan die mensen die dit het gehele jaar doen. 

Een heel groot dank je wel voor jullie allemaal en hopelijk blijven jullie dit ook    het volgende seizoen weer doen.  

 

 

2)Jaarverslag 2019/2020:                                                      

En zo zit je ieder jaar een jaarverslag voor te lezen en zo werk je door           de onvoorstelbare corona crisis alles af op afstand. 

   Dit verslag is van het 60e bestaansjaar van M.K.V.  

   Mei 2019: Afscheid van Rinus Ugen als Trainer van MKV 

Juni 2019: Nika Wilbers, Anoek Peters en Lobke van Es behalen hun      scheidsrechters diploma. 

   Augustus 2019: we starten de nieuwe competitie met senioren-, Asp. B Pup F en D en  

   recreantenteam                    

September 2019: Grote Club Actie groot succes door ieders enthousiaste      medewerking. Huldiging van Nelly Crooymans zij krijgt een welverdiend lintje! 

December 2019: Verenigingsavond in de kantine van de handboog, we hebben gekiend!! En lekker gesmuld. Ook onze inmiddels welbekende oliebollen gebakken  op 31 december met zeer goede opbrengst. 

Januari 2020: spellenochtend voor de jeugd van Milheeze, goede opkomst, enthousiaste leiding. Tessa Kanters en Anoek Peters hebben ons vooruit geholpen met scheidsrechterpunten binnen halen door de KNKV  scheidsrechtercursus te gaan volgen  (olv Berrie Hofmans). Dante Emo en Romy v Rooy zijn ook gestart met de scheidsrechterscursus E/F(olv Eveline), echter ook door corona nog niet af kunnen sluiten. 

 

Bestuur is naar de recepties geweest van de (jeugd) prinsen in het dorp. 

 

Alle eerste zaterdagen van de maand de Kangoeroeklup gehouden, dit o.l.v. de zeer enthousiaste leiding, Sanne Aarts met hulp en Lisa van Heuven. 

 

 

Door de corona crisis zijn veel dingen komen te vervallen zoals: 

- Enkele bestuursvergaderingen 

- ISS   

Viering 60 jaar bestaan  

- Verenigingsdag 7 juni gezamenlijk met alle andere verenigingen uit Milheeze 

- Hulp aan KOZ festival om ons geldpotje wat op te spekken 

- Paasactiviteit georganiseerd door AC 

- Afsluiting van zowel de binnenals de buitencompetitie. 

 

3)Verslag activiteitencommissie 2019/2020  

- Willeke Vogels geeft door dat de AC dit seizoen alleen de sinterklaas viering als activiteit hebben gehad. Dit hebben ze gevierd tijdens de training met de kleinsten en de andere jeugd-teams hebben een bedrag gekregen en zelf een activiteit georganiseerd 

 

4)Verslag penningmeester: 

Financieel overzicht en begroting liggen ter inzage bij de penningmeester, we kunnen vermelden dat we dit seizoen positief af kunnen sluiten. 

 

5)Kascontrole 

Is gebeurd door Tara Willems en Anne Cornelisseneerst genoemde geeft aan dat het er heel goed uit zag en ze het goedgekeurd hebben ze geeft de complimenten aan Wilma en Annie. 

 

6)Verkiezing kascommissie:  

Anne Cornelissen geeft aan het volgend jaar weer te willen doen, en dan vragen we er nog een 2e persoon bij. 

    

7)Bestuursverkiezing : 

Aftredend en herkiesbaarJosé Willems 

Op voorstel van het bestuur willen we Mayke Sleegers en Chantal Cox voordragen om       zitting te nemen in het bestuur als lid. Mocht er iemand bezwaar hebben dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij leden van het bestuur bij geen tegen bericht voor 1 augustus maken ze voortaan deel uit van het bestuur van M.K.V. 

Voorzitster Anita van den Bosch maakt bekend dat dit het laatste        

jaar wordt dat zij bestuurslid is. Het bestuur gaat hard op zoek naar hulp en de taken binnen het bestuur zullen opnieuw bekeken en verdeeld worden     

 

8)Huldiging jubilarissen : 

Wordt uitgesteld naar jaarvergadering 2021 

 

9)Mededelingen: 

* Seizoen 2020/2021 gaan we starten met: 

 

*1 seniorenteam 

*Junioren A 

*Pupillen D en E en F 

*Recreantenteam  

* De Grote Club Actie zullen we hard nodig hebben om financieel weer steviger in onze sportschoenen te komen staan maar er is nog erg veel onzeker gezien de corona crisis hoe deze eruit gaat zien, tegen die tijd ( 19 september) is er meer duidelijk.  

 

Secr. José Willems 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president op 6 mei zijn we blij om te vermelden dat we weer verder mogen met trainen!

We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM op om zo veilig mogelijk met elkaar te trainen. Daarom vragen we aan de speelsters en ouders om de volgende regels op te volgen:

- Bij het brengen en halen van kinderen vragen we ouders om niet verder te gaan dan het paadje bij de handboogvereniging. De accommodatie blijft voorlopig nog gesloten. De speelsters gaan ook via dit paadje het veld op.
- Iedereen boven de 18 jaar blijft 1.5 meter uit elkaar
- De toiletten en douches blijven gesloten.
- Iedereen wast thuis voor het trainen de handen en wanneer ze thuis komen doen ze dit weer.
- Als iemand niet fit is, blijft ze thuis. Evenals iemand niet kan meetrainen d.m.v. een blessure, blijft deze ook thuis.
- In de container ligt desinfectiegel, groene plastic zakken en een stift. Als een groep met bal nummer 5 getraind heeft, dan gaan deze ballen in een groene plastic zak. Zet hier de datum van de trainingsdag op, doe de zak dicht en leg ze in de container.
Na 72 uur mogen deze ballen weer gebruikt worden. 
- Voordat je de palen opzet en weer afbreekt is het noodzakelijk om je handen te desinfecteren. Zo houden we het materiaal schoon.

De nieuwe trainingstijden zijn als volgt:
Pupillen F1: op dinsdag van 18:15 uur tot 19:15 uur
Pupillen D1: op donderdag van 18:30 uur tot 19:30 uur
Aspiranten B1: op woensdag van 18:30 uur tot 19:30 uur
Senioren 1: op dinsdag van 19:30 tuur tot 20:30 uur & op donderdag van 19:45 uur tot 20:45 uur
Recreanten: op woensdag van 20:00 uur tot 21:00 uur

Heel veel succes en let op elkaar!

Door nieuwe maatregelen van het RIVM wat betreft het coronavirus heeft de KNKV besloten om alle wedstrijden tot en met 31 maart af te lasten.

Ook trainingen zullen komen te vervallen tot ten minste 6 april.

De speelsters en ouders zullen op de hoogte worden gebracht wanneer er dingen veranderen.

Op zondag 16 februari was Janne van Meel pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - Odisco 1.
Janne mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze spannende wedstrijd kijken.
Wat Janne van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Op zondag 2 februari was Liene Jansen pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - Rietvogels 1.
Liene mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze spannende wedstrijd kijken.
Wat Liene van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Op zondag 26 januari was Anne Janssen pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - DSV 1.
Anne mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze leuke wedstrijd kijken.
Wat Anne van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Op zondag 15 december was Nina Verschuijten pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - VVO/Klimroos 1.
Nina mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze spannende wedstrijd kijken.
Wat Nina van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Op zondag 1 december was Lieke de Groot pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - Bladella 1
Lieke mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze spannende wedstrijd kijken.
Wat Lieke van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Speelsters/ouders/trainers,
 
Het veldseizoen loopt ten einde, dit houdt in dat we op korte termijn de zaal en sporthal alweer op gaan zoeken.
Houd allemaal rekening met het programma wat weer in het weekend van 23/24 november gaat starten.  (let op goede schoenen, kijk of ze nog passen)
De thuiswedstrijden van de pupillen F worden gespeeld in de gymzaal in Milheeze.
De overige teams spelen hun thuiswedstrijden in sporthal de Beek te Bakel.

De trainingstijden zijn als volgt:  Vanaf dinsdag 12 november a.s. t/m 26 maart

 
Pupillen F  trainen in de gymzaal in Milheeze op donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Hierbij kunnen ook de meisjes uit de KangoeroeKlup aansluiten.
 
Pupillen D  trainen in de gymzaal in Milheeze op woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
 
Aspiranten B  trainen in sporthal de Beek in Bakel
Op dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur (halve hal)
Op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur (halve hal)
 
Senioren  trainen in sporthal de Beek in Bakel:
Op dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur (halve hal)
Op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur (halve hal)
 
Recreanten  trainen in de gymzaal in Milheeze op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur
 
Op 5/24/25/26/31 december, 1 januari en 25 februari wordt er door niemand getraind.
Op 2 januari trainen de pupillen F niet.
Let heel goed op met het spelen van wedstrijden. Meld je niet gemakkelijk af, wedstrijden binnen kunnen niet verzet worden. Hallen staan ingehuurd (altijd hallen tekort) en kan niet zomaar verschoven worden. Overigens trainen ook niet gemakkelijk afzeggen!!!


Afgelopen zondag heeft Nellie Crooijmans een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen uit de handen van de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel. 

Nellie is al sinds 1980 lid van MKV. Buiten dat ze lid is, is zij een van de vrijwilligsters waar onze vereniging op kan bouwen. Nellie zorgt er iedere week opnieuw voor dat onze speelsters in mooie gewassen shirtjes spelen. Wanneer de wedstrijd is gespeeld, worden de shirtjes weer naar Nellie gebracht en dan staan ze de volgende week weer fris en fruitig klaar. Buiten haar vaste taak van de shirtjesverzorging kun je Nellie ook zien op de jaarmarkt, tijdens het oliebollen bakken of bij een van de andere activiteiten die MKV organiseert. Nellie staat altijd voor iedereen klaar en is een echte rots in de branding.

 

Nellie wat zijn wij jou dankbaar! Gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding en hopelijk mogen we nog jarenlang gebruik maken van jouw inzet!?

Afgelopen donderdag heeft de jeugd van MKV een vriendinnen training gehad. De opkomst was erg groot wat het alleen maar gezelliger maakte tijdens deze training! Onze speelsters namen de vriendinnen mee aan de hand om hen een beetje de basis te leren van het korfballen. Het was in het begin een beetje lastig voor sommigen, maar uiteindelijk heeft toch wel iedereen een keer gescoord! 

Ben jij bij de vriendinnen training geweest en wil je graag nog een keer mee doen? Of kon je niet komen, maar wil je het toch een keer uitproberen bij MKV? Iedere donderdag van 18.15 tot 19.15 traint de jeugd op het kunstgrasveld. Kom gewoon een keertje langs en doe gezellig mee! Door mee te doen leer je de meiden, trainsters en het spelletje kennen. Misschien tot donderdag!

Helaas krijgen we dit jaar geen jaarmarkt in Milheeze. Voor ons als vereniging, die hier al jaren aan deelnemen en daar ook altijd een mooi bedrag aan overhouden, is dit heel jammer.

We zijn dan ook naarstig op zoek naar alternatieven.

 

Maar blijf dus vooral je spullen, die we hiervoor gebruikten en nog gaan gebruiken, bewaren of breng ze naar Anita van den Bosch, Schutsboom 11. Dan worden ze gewoon bewaard tot onze volgende markt, die hopelijk toch in 2020 kan plaatsvinden.

 

Jammer, ideeën zijn ook altijd welkom.

 

 

Bestuur

Korfbalvereniging MKV

 

 

 

Vanaf deze week kunt u de verkoopsters van MKV aan uw deur verwachten, want de landelijke Grote Clubactie is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan.
Al onze leden zullen hun uiterste best doen om bij iedereen langs te gaan.

Mist u nu iedere keer nipt de verkoopster? Schroom u niet om een van de leden die u kent aan te spreken of een berichtje naar onze Facebook pagina te sturen. Ook is het vanaf dit jaar mogelijk om online uw loten te kopen. Via deze link kunt u dan op een veilige manier uw loten kopen en staat het lotnummer bij uw bankafschrift. Ook hierbij geldt dat er 80% van de kosten van een lot naar onze vereniging gaat!

#jouwinzetisgoudwaard #steunMKV #GCA

Hallo Allemaal,

Op zaterdag 31 augustus starten we het nieuwe seizoen met het regiotoernooi voor alle jeugdteams bij ODC in Asten-Heusden.
Sportpark De Heikamp, Slobeendweg 6, 5725 BJ Heusden.

De wedstrijden worden gespeeld tussen 11.00 en 14.30 uur.
Het programma is hier te vinden in de bijlagen.

We vertrekken allemaal samen om 10.00 uur bij de kerk in Milheeze.
En komen ook weer gezellig samen naar huis. Ophaaltijd in Heusden is 14.30 uur.
Tussen 15.00 en 15.30 uur zijn we weer in Milheeze.

Niet vergeten mee te nemen:
        - korfbalrokje en sokken
        - korfbalschoenen voor buiten (gras)
        - grote handdoek om op te liggen
        - eten / drinken / evt. snoepje
        - waterflesje
Naar het toernooi mag maximaal € 2.50 zakgeld meegenomen worden.
Laat alle waardevolle spullen en sieraden thuis.

Rijden:
Pupillen F:      heen: ouders van Lieke G en Nina
                       terug: ouders van Liene en Janne M
Pupillen D:      heen: ouders van Emma en Anna
                        terug: ouders van Bente en Nienke
Aspiranten B:  heen: ouders van Dante, Sanne Ak en Emy
                        terug: ouders van Merel, Dewi en Lieke A
Indien je niet kunt rijden, regel het dan zelf met een andere ouder. Geef het even door, zodat we weten, wie er rijden.

Heel veel succes en plezier op het regiotoernooi!

 

 

Het maken van de teamfoto's is op de volgende dagen gepland:

Senioren 1: donderdag 29 augustus voor de oefenwedstrijd tegen DOT rond 19:30 uur door Karin van den Heuvel
Aspiranten B1: zaterdag 14 september rond 11:30 uur door Gerry Maas
Pupillen D1: zaterdag 7 september rond 10:30 uur door Gerry Maas
Pupillen F1: zaterdag 7 september rond 9:30 uur door Gerry Maas

Bij deze teamfoto's worden er ook individuele foto's gemaakt voor Sportlink. 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Korfbalvereniging MKV, gevestigd te Milheeze ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17125421, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

bestuur

 

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Penningmeester

·   Wedstrijd-secretaresse

·    

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten, waaronder jaarboek

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT


 

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        mevr. A. vd Bosch

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer:          0492-342967

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Op zaterdag 30 maart zijn onze pupillen van de E1 kampioen geworden in de zaalcompetitie.

Na een spannende wedstrijd tegen Klimop E1 die met 2-4 gewonnen werd mochten de dames op de platte kar door Milheeze.

Foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Van harte gefeliciteerd allemaal en op naar de buitencompetitie!

Op zondag 17 februari was Karlijn Cox pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - Celeritas/Avanti 1.
Karlijn mocht voor de wedstrijd met de dames van MKV meespelen en daarna deze spannende wedstrijd kijken.
Wat Karlijn van de wedstrijd vond en de foto's van deze wedstrijd zijn hier te vinden.

Op zondag 3 februari was Isa Bakker pupil van de week bij de wedstrijd MKV 1 - Vessem 1.

Voor de wedstrijd mocht Isa meespelen en de eerste bal uitnemen bij de aanvang van de wedstrijd.

De foto's van deze wedstrijd en wat Isa van de wedstrijd vond is hier te vinden.

Op 27 januari 2019 was Emma Sleegers pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - Rietvogels 1. 

Voor de wedstrijd mocht Emma meespelen met de dames en daarna deze spannende wedstrijd kijken.

De foto's van deze wedstrijd en wat Emma van de wedstrijd vond is hier te vinden.

Op 13 januari 2019 was Anna van der Sar pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - ONA/Astrantia 1.

Voor de wedstrijd mocht Anna met de dames mee inspelen en bij de openingsbal scoorde ze zelfs.

De foto's van deze wedstrijd en wat Anna van de wedstrijd vond zijn hier te vinden.

Aanstaande zondag 13 januari vindt de opening van het kunstgrasveld op ons sportpark plaats.
Na veel tijd en moeite wordt het kunstgrasveld waar wij samen met voetbalvereniging Milheezer Boys gebruik van gaan maken officieel geopend.
Iedereen is welkom zondag om 14:00 uur op sportpark 't Rooi. 
Hopelijk zien we jullie dan. 

Op donderdag 3 januari vond onze Pink Party plaats. Alle 20 kinderen hebben genoten van de spelletjes, gezellige muziek en lekkere cakejes. Zeker voor herhaling vatbaar. Bedankt organisatie en tot een volgende keer! 

 

Foto's van deze middag zijn hier te vinden.

Wij wensen namens MKV iedereen een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

De trekking van de Grote Clubactie is weer geweest en binnen de loten die vanuit onze vereniging zijn verkocht zijn er 9 prijzen gevallen!

Via deze link kunt u kijken of u een van de gelukkige winnaars bent.

M.K.V. geeft een feestje! Alle meiden van groep 1 t/m 8 zijn welkom op 3 januari in de gymzaal in Milheeze. Hier gaan we van 14:00 uur tot 16:00 uur gezellig samen spelletjes doen. Bij een feestje hoort natuurlijk ook een lekkere traktatie, dus daar wordt ook voor gezorgd! Kom jij ook op onze Pink Party? Geef jezelf op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., stuur een berichtje via onze Facebookpagina of kom gewoon gezellig langs.

Op 2 december 2018 was Suze Freriks pupil van de week tijdens de wedstrijd MKV 1 - VVO/Klimroos 1.

Voor de wedstrijd begon mocht Suze enkele acties maken en na de wedstrijd mocht ze een aantal vragen beantwoorden.

Hieronder is te zien wat Suze van de wedstrijd vond en hier zijn de foto's te vinden van deze wedstrijd.

 

Vragen beantwoord door Suze Freriks

Wat vind je het leukst aan korfbal? Ik vind scoren het leukst
Vind je het leuker om aan te vallen of te verdedigen en waarom? Ik vind aanvallen leuker omdat je dan kan scoren
Korfbal je het liefst binnen of buiten? Binnen
Wat vond je het leukste aan de wedstrijd vandaag? Ik heb veel geleerd
Wat vind je leuk aan Pupil van de Week? Dat ik meer kan leren
Hoe vond je het om Pupil van de Week te zijn? Leuk!!!

 

Zoals de meesten inmiddels weten kunnen wij via www.korfbaltotaal.nl met korting onze korfbalspullen bestellen.

Hier hebben we nu een aparte website voor, zodat alleen de kleding met (evenuteel) ons MKV logo gekocht kan worden.

Via http://mkvmilheeze.muta.nl/ kunnen nu alle trainingspakken, tassen etc. besteld worden.

Dit kan ook via het logo van "bestellen bij korfbaltotaal.nl" bovenaan de homepagina van onze eigen website, of via het kopje "Links".

Wij krijgen korting op onze korfbalspullen (in de shop van Korfbaltotaal) met de volgende kortingscode: MKVMILHEEZE15.

Deze code staat nu ook onder het kopje "Info" bij "Algemeen". Dit is hier te vinden. 

De Kangoeroeklup is een groep meisjes uit groep 1-2-3. Deze zijn onderdeel van onze korfbalvereniging en spelen één keer in de maand olv speelsters van onze vereniging op ons veld of in de gymzaal (afhankelijk van het weer)

Van half 11 tot half 12 in principe de eerste zaterdag van de maand.

De Kangoeroeklup is een onderdeel van het KNKV (Kon. Ned. Korfbalverbond) en hierin draait MKV  ook mee, omdat we ook zien dat het voor de meisjes superbelangrijk is dat ze een sport kiezen die bij hun zelf past . Hier leren ze de basis om samen te spelen en alvast een beetje balvaardig te worden.  Als kinderen meer willen (dus meer spelen/trainen) mogen ze uiteraard ook gewoon gaan trainen en/of wedstrijden gaan spelen.

Het gaat vooral om plezier te halen uit het samen spelen. Heel sterk aan te bevelen in de huidige maatschappij. Voor de meisjes superleuk.

Wil je je meedoen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bij aanmelding graag even naam/adres/leeftijd/telf.nr. en mobiel nummer zodat we alles compleet hebben en ook bij calamiteiten de ouders altijd kunnen bereiken. Mocht er iets niet duidelijk zijn of nog vragen/opmerkingen neem dan even contact op met Anita van den Bosch tel. 342967 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We zien je graag bij de KangoeroeKlup!! 

 

Speelsters/ouders/trainers,

 

Het veldseizoen loopt ten einde, dit houdt in dat we op korte termijn de zaal en sporthal alweer op gaan zoeken.

Houd  allemaal rekening met het programma wat weer in het weekend van 24/25 november gaat starten.  (let op goede schoenen, kijk of ze nog passen)

Onze thuiswedstrijden spelen alle teams in sporthal de Beek te Bakel ( De C en E spelen allebei een halve sporthal).

De trainingstijden zijn als volgt:  Vanaf dinsdag 13 november a.s. t/m 31 maart (?)

 

Pupillen E  trainen in de gymzaal in Milheeze op woensdag van 18.30 uur tot 19.30uur . Hierbij kunnen ook de meisjes die vanuit de Kangoeroe toegevoegd worden.

      

Pupillen C  trainen in de gymzaal in Milheeze op donderdag  van 18.00 uur tot 19.00 uur

 

Junioren A  trainen in de sporthal de Beek in Bakel

Op dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur  (halve hal)

Op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (samen met senioren een hele hal)

Senioren  trainen in sporthal de Beek in Bakel:

Op dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur (halve hal)

Op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur (hele hal samen met de A)

Recreanten  trainen in de gymzaal in Milheeze op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur

 

Op 5 december/ 25/26/27 december wordt er door niemand getraind.

Let heel goed op met het spelen van wedstrijden. Meld je niet gemakkelijk af, wedstrijden binnen kunnen niet verzet worden. Hallen  staan ingehuurd (altijd hallen tekort) en kan niet zomaar verschoven worden. Overigens trainen ook niet gemakkelijk afzeggen !!!

Clubsupport   
● is een initiatief van De Fysioclub en heeft betrekking op de sportmedische begeleiding van  sportclubs 
● richt zich op educatie, preventie, blessure begeleiding en behandeling en heeft als doel de  sportmedische begeleiding bij sportclubs/ -ploegen, sportverenigingen en sportcentra te  optimaliseren 
● staat garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij  (dreigende)sportblessures 
● draagt bij aan een planmatige en gestructureerde aanpak van de sportmedische zorg en is  gekoppeld aan een kwalitatief hoogwaardig netwerk van (para)medici, behandelaars,  ziekenhuizen en behandelcentra in de regio 
 
Waarom Clubsupport? 
Clubsupport heeft veel specialistische kennis in huis als het gaat over sportmedische begeleiding. Het hele team heeft jarenlange ervaring vanuit de praktijk, van topsport tot recreatie- en  breedtesport. 
 
Binnen de praktijk revalideren vele (top)sporters welke worden begeleid door  (sport)fysiotherapeuten van De Fysioclub. Deze ervaring is vertaald naar de sportmedische  begeleiding van Clubsupport.
 
Clubsupport biedt een totaalpakket op het gebied van sportmedische begeleiding. Deze  sportmedische begeleiding richt zich op educatie, preventie, blessure begeleiding en -behandeling. Clubsupport heeft als doel de sportmedische begeleiding bij sportclubs/ -ploegen, sportverenigingen  en sportcentra te optimaliseren.   
 
Clubsupport staat garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij  sportblessures.   
 
Inloopspreekuur 
Snelle interventie bij sportblessures 
Het clubsupport blessure inloopspreekuur is gratis toegankelijk voor alle leden van aangesloten  sportclubs, sportverenigingen, sportcentra en partners. Een aanwezige sportfysiotherapeut zal dan  een screening uitvoeren betreffende de blessure en een advies geven over het te volgen beleid.    
 
De leden van MKV  kunnen hier kosteloos, snel en vakkundig advies krijgen zonder een afspraak te  hoeven maken. Daar waar noodzakelijk kan een individueel advies of begeleiding door een reguliere,  sport of manueel fysiotherapeut plaatsvinden. 
Daarnaast zal De Fysioclub bemiddelen indien specialistische zorg snel noodzakelijk is.         
 
Via Clubsupport wil MKV en De Fysioclub de leden van MKV een zo optimaal mogelijke begeleiding  bieden voor het herstel van de klachten zodat werk en sport snel en verantwoord hervat kan worden.     
 
Binnen MKV zijn Anita van den Bosch en Rinus Ugen de contactpersonen die op organisatorisch  niveau in contact staat met de praktijk. Bij De Fysioclub is, Niels van Lierop (sportfysiotherapeut),   de contactpersoon vanuit de praktijk.     
 
Trainers en begeleiders ontvangen van de behandelend therapeut informatie ten aanzien van een  eventuele blessure, verwachting en inzetbaarheid van de betreffende speler. Op deze manier willen  we de interactie met MKV verbeteren voor een optimaal resultaat.   
 
Kijk voor de actuele tijden op 
 
Kijk voor meer informatie op:  http://fysioclub.nl/jvdi   
 
 
 

Zoals de meesten inmiddels weten kunnen wij via www.korfbaltotaal.nl met korting onze korfbalspullen bestellen.

Hier hebben we nu een aparte website voor, zodat alleen de kleding met (evenuteel) ons MKV logo gekocht kan worden.

Via http://mkvmilheeze.muta.nl/ kunnen nu alle trainingspakken, tassen etc. besteld worden.

Dit kan ook via het logo van "bestellen bij korfbaltotaal.nl" bovenaan de homepagina van onze eigen website, of via het kopje "Links".

 

Korfbalvereniging M.K.V. gaat voor de aankoop van materialen voor het nieuwe KUNSTGRASVELD in Milheeze met de Grote Clubactie

 Leden van M.K.V. starten op zaterdag 15 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan zij langs de deuren om inkomsten op te halen voor hun club.

M.K.V. gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat.

Annie Mens, clubcoördinator van M.K.V. : “Dit jaar hopen wij met de opbrengst materialen aan te schaffen voor het nieuwe kunstgrasveld in Milheeze. Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!”

M.K.V. doet al voor de 22e keer mee aan de Grote Clubactie. Vorig jaar werd het mooie bedrag van € 1.500.--opgehaald.


Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 12 december 2018. Vanaf 13 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl. 

Op 25 augustus vond het jeugd(regio)toernooi plaats bij MKV in Milheeze. Door de regio uit te breiden hebben er ongeveer 350 speelsters deelgenomen! Hier zijn de foto's van deze sportieve dag te vinden. Ook via onze Facebook zijn de foto's beschikbaar. Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Verenigingen die hebben deelgenomen:

KV Klimop Asten Korfbalvereniging Flamingo's Dakos Korfbal Arcades Korfbalsport Korfbalvereniging DOT Korfbalvereniging ODC

Aanstaande zaterdag 1 september is onze eerste Kangoeroeklup achteraan op het korfbalveld.

Van 10:30 uur tot 11:30 uur zijn alle meisjes uit groep 1/2/3 van harte welkom om op elke eerste zaterdag van de maand deel te nemen aan deze sportochtend. De meisjes die al lid zijn mogen hun Kangoeroeshirtje aan doen.

Iedereen is van harte welkom. Mocht het zo zijn dat één keer in de maand niet genoeg is, dan kunnen ze ook gewoon komen korfballen, wedstrijden en/of trainingen, op donderdagavond van 18:15 uur tot 19:15 uur. Wedstrijden spelen mag bij korfbal namelijk al vanaf 5 jaar, dus je bent van harte welkom!

Tot aankomende zaterdag!

We zijn weer begonnen! De senioren en junioren zijn al even aan de gang en volgende week start ook de basisschooljeugd weer. 
Hieronder alle informatie wat betreft de trainingen op een rijtje. De informatie over de buitentrainingen is ook nog hier terug te vinden.

Veldcompetitie

De officiële buitentrainingen beginnen op de volgende datums:
Senioren 1: vanaf dinsdag 14 augustus
Junioren A1: vanaf dinsdag 14 augustus
Aspiranten C1: vanaf donderdag 23 augustus
Pupilllen E1: vanaf donderdag 23 augustus
Recreanten: vanaf woensdag 22 augustus

Senioren 1
Dinsdag van 20:00 uur tot 21:30 uur
Donderdag van 19:30 uur tot 21:30 uur (samen met de A1)
Trainer/coach: Rinus Ugen

Junioren A1
Dinsdag van 19:00 uur tot 20:00 uur
Donderdag van 19:30 uur tot 21:00 uur (samen met de Senioren 1)
Trainer: Rinus Ugen
Coach: Demi van den Bosch

Aspiranten C1
Donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur
Trainer/coach: Tessa Willems

Pupillen E1
Donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur
Trainer: Tara Willems met hulp van Romy, Merel, Dante en Dewi
Coach: Anne Bouwmans en Sanne Akkers

Kangoeroeklup
Elke eerste zaterdag van de maand van 10:30 uur tot 11:30 uur
Onder begeleiding van: Sanne Aarts, Emy Bakker en Hilde van de Mortel

Recreanten
Woensdag van 20:00 uur tot 21:00 uur

Locatie
Alle teams en de kangoeroeklup trainen deze periode op Sportpark ’t Rooi in Milheeze.

Zaalcompetitie

Alles is onder voorbehoud, dus houd onze site goed in de gaten voor de juiste informatie. Van 13 november t/m 2 april wordt er binnen getraind, met uitzondering van de week tussen kerst en nieuwjaar & de week van carnaval.

Senioren 1
Dinsdag van 20:00 uur tot 21:30 uur
Donderdag van 19:00 uur tot 20:00 uur (samen met de A1)
Trainer/coach: Rinus Ugen

Junioren A1
Dinsdag van 19:00 uur tot 20:00 uur
Donderdag van 19:00 uur tot 20:00 uur (samen met de Senioren 1)
Trainer: Rinus Ugen
Coach: Demi van den Bosch

Aspiranten C1
Donderdag van 18:00 uur tot 19:00 uur
Trainer/coach: Tessa Willems

Pupillen E1
Woensdag van 18:30 uur tot 19:30 uur
Trainer: Tara Willems met hulp van Romy, Merel, Dante en Dewi
Coach: Anne Bouwmans en Sanne Akkers

Kangoeroeklup
Elke eerste zaterdag van de maand van 10:30 uur tot 11:30 uur
Onder begeleiding van: Sanne Aarts, Emy Bakker en Hilde van de Mortel

Recreanten
Woensdag van 20:00 uur tot 21:00 uur

Locatie
Senioren 1: Sporthal de Beek in Bakel
Junioren A1: Sporthal de Beek in Bakel
Aspiranten C1: Gymzaal in Milheeze
Pupillen E1: Gymzaal in Milheeze
Kangoeroeklup: Gymzaal in Milheeze
Recreanten: Gymzaal in Milheeze

Zondag 3 juni is MKV 1 kampioen geworden van de veldcompetitie! Na een 21-17 nederlaag tegen SCMH 1 waren de dames toch kampioen. Aangezien ze de vorige keer met 18-10 hadden gewonnen konden ze nu met acht punten verschil verliezen en toch kampioen te worden. En dit is gelukt!

Mede dankzij dit kampioenschap promoveren de dames. Het kampioenschap en de promotie in de zaal hadden de dames al binnen. Volgend jaar mogen ze dus op het veld en in de zaal laten zien wat ze kunnen in de overgangsklasse!

Dankzij deze geweldige prestaties krijgt MKV 1 een receptie. Deze is op vrijdag 15 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kantine op sportpark 't Rooi. Iedereen is welkom om de kampioenen te komen feliciteren. Klik hier voor de uitnodiging.

Fotos van de kampioenen zijn te vinden op de Facebook van MKV.

Of in ons fotoalbum.

 

Op 16 april jl. heeft alweer de 58ste jaarvergadering plaatsgevonden. Bij het openen van dit bericht staat in de bijlage de notulen van deze vergadering.

Bij MKV zijn afgelopen weekend twee teams kampioen geworden!

Op zaterdag 3 maart werd MKV D1 kampioen. Ze wonnen met 6-10 van Sporting ST D1 in Meerlo. De meiden waren heel blij en kregen een groot applaus. Ze hadden er een mooi feestje van gemaakt bij Café de Molen in Milheeze. Het was een mooie dag voor MKV D1.

Zondag 4 maart was MKV 1 aan de beurt. Ze zijn al vroeg met een bus vol supporters naar Millingen aan de Rijn vertrokken. Daar barsten de spannende strijd los tegen ODIO 1. Zij zouden bij winst kampioen worden. Dus beide teams gingen vol voor de winst, dat was in de wedstijd ook te merken. Uiteindelijk trok MKV 1 aan het langste eind trok. Ze versloegen ODIO met 11-13. De meiden sprongen en juichten van blijdschap. Ze werden gefeliciteerd door alle trouwe supporters die met de dames meegingen naar Millingen aan de Rijn. Daarna snel terug naar Milheeze waar het feest doorging in de kantine.

Fotos van beide kampioenschappen zijn te vinden op de Facebook van MKV. Klik hier voor foto's van MKV D1En hier voor foto's van MKV 1.

Wij zijn ontzettend blij en trots dat we naar buiten kunnen brengen dat onze trainer/coach Rinus Ugen nog een jaar heeft bijgetekend.

Als trainer van MKV A1 en MKV 1 en coach van MKV 1 heeft hij een grote rol binnen de vereniging. Een rol die ook zijn vruchten af blijkt te werpen aangezien MKV 1 zowel bij de zaal- als veldcompetitie koploper is. Of ze daadwerkelijk ook tweemaal het kampioenschap binnen slepen, is nog even afwachten. Maar wij zijn in ieder geval al trots op dit resultaat!

Succes met dit en het volgende seizoen Rinus!

Het kunstgrasveld op sportpark ’t Rooi in Milheeze kan naar verwachting komend voorjaar in gebruik worden genomen. Met de ondertekening van drie erfpachtovereenkomsten is afgelopen vrijdag de laatste grote horde genomen voor de realisatie van het multifunctionele trainingsveld.

Door Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad.
Dit artikel is overgenomen uit het Gemerts Weekblad. Het gehele artikel is hier te lezen.

Wethouder Martien Bankers zette namens de gemeente Gemert-Bakel zijn handtekening op de overdrachtsdocumenten. Janko Akkers en Anita van den Bosch tekenden namens de Vereniging Beheer Kunstgrasveld Milheeze.

De vereniging is een gezamenlijk initiatief van Voetbalvereniging Milheezer Boys, korfbalclub MKV, tennisvereniging TV Millus en Handboogvereniging Sint Willibrordus. De onderlinge stemverhouding binnen het samenwerkingsverband is respectievelijk drie, twee, één en één.

“Het is geen omnisportvereniging”, benadrukt Akkers, “maar wel een opmaat naar hechtere samenwerking in de toekomst. Om een voorbeeld te noemen: in de warmste maanden van het jaar wordt er niet gevoetbald. Als TV Millus de spelers van Milheezer Boys een zomerabonnement aanbiedt blijven ze toch in beweging en heeft de tennisvereniging extra inkomsten. Zo maak je elkaar sterker”

Nu de erfpacht geregeld is, is de aanleg van het 40×20 meter grote veld de volgende stap. Als alles volgens plan verloopt kan daar na de carnavalsvakantie mee gestart worden.

Lees verder op de website van het Gemerts Nieuwsblad >

 

Op oudejaarsdag is het weer zo ver, dan zijn onze heerlijke oliebollen weer te koop bij de kerk in Milheeze. We verkopen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vers gebakken natuurlijk, kom gezellig bij ons smikkelen!

Tot dan!

De laatste trainingen van 2017 zijn weer geweest. Tussen kerst en nieuw wordt er niet getraind. 

MKV wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2018!

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie 2017 is 13 december geweest! De 45e trekking werd verricht onder toezicht van notaris mr. M.E.F. Ploum.

Wil je weten of je een prijs gewonnen hebt? Klik dan hier om loten te controleren in de lotchecker.

We willen iedereen bedanken die loten heeft verkocht. Natuurlijk ook dank aan alle kopers van de loten. U heeft hiermee onze korfbalvereniging geweldig ondersteund.

We wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun gewonnen prijs!

Als 1 van de gelukkige winnaars van het Simpel clubvrijwilligerspakket, lopen onze club-scheidsrechters vanaf nu rond in een mooi tenue! We hebben 5 met eigen logo bedrukte Erima scheidsrechter-shirts ontvangen, die zullen worden benut door onze clubscheidsrechters, zoals Anne, Merel, Janne, Tessa en Angela.

Lees meer...

Woensdag 29 december waren de meisjes van MKV E1 lekker bezig met de zwarte pietentraining. Toen er opeens op de deur werd gebonsd. Zwarte piet kwam op bezoek!

De E'tjes en pieten hebben samen het parcours afgelegd en ook de leiding moest meedoen van zwarte piet. Daarna kreeg iedereen nog een cadeautje en werden er pepernoten verzameld.

Het weer weer heel leuk! Dank u Sinterklaasje!

 

Op dinsdag 28 november 2017 is de Vereniging Beheer Kunstgrasveld Milheeze opgericht. De leden van de vereniging zijn voetbalvereniging Milheezer Boys, korfbalvereniging MKV, tennisvereniging TV Millus en handboogvereniging Sint Willibrordus, allen uit Milheeze. Gezamenlijk gaan zij het beheer van het nieuwe kunstgrasveld vormgeven.

De volgende stap is dat de erfpachtovereenkomsten met de gemeente Gemert-Bakel worden getekend. Na ondertekening hiervan, hetgeen waarvan wij hopen dat het binnen enkele weken zal plaatsvinden, kan de spreekwoordelijke ‘eerste schop’ in de grond worden gestoken voor de realisatie van het kunstgrasveld.

Op de foto, genomen tijdens de formele oprichting, ontbreekt een afvaardiging van de handboogvereniging.

De Kangoeroeklup heeft een nieuw gezicht!
Het oude logo is verdwenen en er is een nieuw logo ontstaan.

Een leuk filmpje van de nieuwe kangoeroetjes kun je vinden in de volgende link: https://vimeo.com/234848396

Zien we jou zaterdag, 4 novemeber, ook weer bij onze kangoeroeklup? Om half 11 zijn we weer te vinden in de gymzaal in Milheeze.

Tot dan!

Komende week gaan alle teams weer naar binnen toe voor de zaalcompetitie.

In het weekend van 11 en 12 november starten de wedstrijden. Daarom spelen we in de weken daarvoor enkele oefenwedstrijden. Ze zijn allemaal in sporthal de Beek te Bakel:

  • Donderdag 2 november van 19.00 uur tot 20.00 uur, MKV A1 - Merselo A1
  • Zaterdag 4 november van 10.00 uur tot 11.00 uur, MKV E1 - MKV D1
  • Donderdag 9 november van 19.00 uur tot 20.00 uur, MKV 1 - DAKOS 1

Zaterdag 7 oktober heeft de voormalige koploper in de poule van MKV D1 onverwachts verloren. Zelf wonnen de dames met 15-0 van Arcades D3. Hierdoor is MKV D1 kampioen geworden!

Afgelopen zaterdag, 14 oktober, hebben de meiden het gezellig gevierd met een dagje bioscoop.

Gefeliciteerd met het kampioenschap! Het is dik verdiend!

Ook al bestaat het binnen het wedstrijdkorfbal niet, de dames van MKV 1 noemen zich toch periodekampioen.

Zondag 15 oktober speelde ze de laatste wedstrijd van de eerste helf van de veldcompetitie tegen de nummer 2, SCMH 1 uit Mariaheide. Het was een spannende wedstrijd, waarbij de kansen niet wilde vallen in de eerste helft. Hierdoor stonden ze met 5-7 achter in de rust. In de tweede helft werd er wel volop gescoord en daardoor hadden de dames gewonnen met 18-10.

De champagne werd ontkurkt en de dames hebben gezellig nog wat bij de kantine bij Daan en Ingrid gedronken.

Gefeliciteerd met deze overwinning en de eerste plaats!

MKV doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Peel Noord! 
Stem van 4 t/m 15 oktober 2017 en steun onze mooie vereniging!

Maar hoe gaat het in zijn werk?
Voor 1 augustus zijn rekeninghouders gratis lid kunnen worden van de Rabobank Peel Noord.
Nu zou het fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden en kennissen hun stem geven aan Korfbalvereniging MKV tijdens Rabobank Clubkas Campagne.

Dus kom in actie en steun onze club van 4 t/m 15 oktober!

Geen idee of je lid bent? Check het via Rabo Internetbankieren bij 'Mijn gegevens'.

Meer informatie over Rabobank Clubkas Campagne vind je op www.rabobank.nl/peelnoord.

Vanaf 16 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2017! Vanaf die dag mogen alle lotenverkopers (clubleden) langs de deuren gaan of langs vrienden en familie om loten te verkopen.

Omdat er door de plaatsing van het kunstgrasveld vier sportverenigingen verbonden worden, wil TV Millus dat graag vieren. 

Dat doen ze door middel van een een speciale actie voor alle jeugdleden van de andere sportverenigingen. Zo kan er bijvoorbeeld bij de korfbal en voetbal in de zomer niet op het sportpark getraind worden. Om toch lekker sportief bezig te blijven, mag je voor €2,- per levensjaar een jaar lang tennissen op woensdagmiddag en in de weekenden als de banen vrij zijn.

Als je 5 jaar bent, kun je dus voor €10,- per jaar komen tennissen. 
Ben je 12 jaar, dan kun je voor €24,- per jaar tennissen.

Dus wil jij lekker gaan tennissen? Dit is misschien iets om de zomermaanden sportief in te vullen en daarna natuurlijk weer gaan te korfballen. Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TV Millus
Milheezer Boys
Handboogvereniging St. Willibrordus Milheeze
Korfbalvereniging MKV Milheeze

Eigenlijk is het trainen voor M.K.V. afgelopen, omdat we niet meer op de sportvelden mogen. Dan hebben we wel heel lang geen training, vooral voor de kleinsten. Daarom gaan we 2 woensdagen, 7 en 21 juni, gezellig samen “ballen “op het veldje bij de kerk. Dit is van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Onze senioren en aspiranten komen meehelpen, zodat we er een gezellig uurtje van maken. Kom gewoon eens kijken en meedoen. Dat mag natuurlijk ook. Iedereen is altijd welkom!

Zaterdag 2 juni was de laatste Kangoeroe Klup van dit seizoen. Ze hebben gezellig leuke spelletjes gedaan. Aan het einde werden ze op een lekker ijsje getrakteerd.

In het nieuwe seizoen gaan we weer elke eerste zaterdag van de maand met de meisjes van groep 1-2-3 verder. Het is nog steeds van half 11 tot half 12 achter op het sportpark.

De eerste is weer op zaterdag 2 september.

Tot dan!

In de zaalcompetitie 2016/2017 heeft MKV een pupil van de week.

Aanstaande zondag is Irma vd Heuvel de eerste pupil van de week.

Irma is speelster van de E1. Wij wensen Irma veel plezier en succes zondag.

De buitencompetitie zit er bijna op. Daarom is het tijd om weer binnen te gaan trainen, zodat we klaar zijn voor de binnencompetitie. Deze begint zaterdag 12 november voor de jeugd en zondag 13 november voor de senioren.

We starten dinsdag 1 novenmber in de zaal. 

Onze trainingstijden en plaatsen zijn als volgt:

Lees meer...
Kinderen van Basisschool de Kastanjelaar,
en hun ouders,
 
Ja hoor, we gaan als korfbalvereniging weer de gymlessen van de kinderen op de basisschool verzorgen.
Deze keer worden de lessen verzorgd door een ervaren trainer met de hulp van de mensen van onze vereniging.

De tijden zijn als volgt:

Donderdag 22 september en donderdag 6 oktober:
   Groep 1/2 A van 9.00 uur tot 9.45 uur
   Groep 1 /2 B van 10.00 uur tot 10.45 uur
 
Vrijdag 23 september en vrijdag 7 oktober:
   Groep 7/8 van 8.30 uur tot 9.15 uur
   Groep 4/5 van 9.30 uur tot 10.15 uur
   Groep 3/4 van 10.30 uur tot 10.45 uur
   Groep 6/7 van 11.45 uur tot 12.30 uur

 

Let op, zit dus 1 week gewone gym tussen dus niet 2 weken aansluitend.

Zoals ook andere keren zijn ook nu de ouders en/of andere geïnteresseerden van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. (Omdat er geen gewone schoenen in een gymzaal mogen, graag in het kleedlokaal laten staan)

 

Graag tot ziens,

Korfbalvereniging M.K.V.
www.mkvmilheeze.nl

Hallo allemaal!

Volgende week maandag 12 september hebben wij een trainingsavond in de Walsberg op het sportpark. Op deze avond gaan we de meiden daar kennis laten maken met het korfballen. Heb je zinom aan te sluiten bij deze training?
Het is van 18:30 uur tot 19:30 uur.

Tot dan!

Voor alle meisjes van 4-6 jaar organiseert MKV de Kangoeroe Klup. De Kangoeroeklup is een officieel onderdeel van het KNKV en wil de jonge kinderen al vroeg kennis leren maken met bewegen/sport/bal. Wij kiezen zelf voor de opzet van één keer in de maand op zaterdagmorgen zowel binnen als straks weer buiten.

Lees meer...

Hoi allemaal,

Zaterdag worden de laatste wedstrijden gespeeld en dan is het seizoen 2015-2016 voorbij. Om het seizoen af te sluiten willen wij op zaterdag 4 juni gaan midgetgolfen. We vertrekken om 10.30 op het sportpark in Milheeze en zijn daar rond 14.15 terug. Als je mee wilt, laat dit dan voor 1 juni 18.00 uur weten, door een mailtje te sturen naar Chantal van Rooy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef ook door of je heen en/of terug kan rijden en hoeveel vrije plekken je hebt. Voor deze activiteit hoef je niks mee te nemen, wij zorgen voor lunch en drinken.

Groetjes de activiteitencommissie,

Anouk, Chantal, Demi en Willeke

Kampioenen kampi-kampioenen!!

Donderdag 5 mei is MKV kampioen geworden van de veldcompetitie! Ze speelde hun kampioenswedstijd tegen ELKV 1 en hadden gewonnen met 14-5.

Gefeliciteerd dames! Jullie hebben een super seizoen neergezet!

Nu volgen voor hun nog een aantal trainingen en dan vinden de promotie/degradatiewedstrijden plaats, voor hun de kans om in de eerste klasse te spelen.

De zaalcompetitie is voorbij en de eerste buitentrainingen staan weer voor de deur. Dit wil zeggen dat de paasactiviteit er weer aan komt!

Op zaterdag 26 maart willen wij weer eitjes gooien. Het begint om 14.30 uur en is weer bij Demi van den Bosch in de wei. Rond 16.00 zijn we klaar. Ouders zijn natuurlijk welkom om te komen kijken. Trek niet je beste kleren of schoenen aan, want niet alle eitjes blijven heel!

Opgeven moet vóór zondag 20 maart en mag gewoon via de mail. Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ook als je niet kan! Je hoeft nog niet door te geven met wie je samen wil doen, maar dit mag je natuurlijk wel zelf afspreken.

We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn! Groetjes van de activiteitencommissie,

Anouk, Willeke, Chantal en Demi

Van een complete voetbehandeling, tot een verzorgd avondje PSV tot een ritje met een Dakar-truck: niets is te gek tijdens onze dienstenveiling, georganiseerd samen met Milheezer Boys, op zaterdag 2 april!
Blijf op de hoogte van nieuwe diensten en meld je aan voor het evenement op facebook, https://nl-nl.facebook.com/events/176732272703648/, dan mis je niets!

Naam: Suze Freriks

 

Geboortedatum: 4 augustus 2008 om 16.20 uur

Geboorteplaats: Helmond ziekenhuis

Broertje(s): 0

Zusje(s): 2, Janne en Danique

Kleur haren: Bruin

Kleur ogen: Bruin

School: Kastanjelaar

Klas: 3-4

Lievelingsvak: Bouwhoek

Lees meer...
Nieuwe bidons gekregen van de Rabobank, met onze dank hiervoor.
Onze dames waren er heel blij mee en hebben ze meteen in gebruik genomen.
 
Hartelijk dank Rabobank Gemert-Bakel

Pff wat een dag! Mede dankzij het prachtige weer, de inzet van alle leden en de hulp van de belangstellenden is het voor ons een zeer geslaagde dag geworden. 
Ons kraampje werd druk bezocht. Zo goed als alle prijzen en enveloppen zijn weg. En ook bij de korfbalpalen draaide het goed en was iedereen geïnteresseerd, zowel jong als oud. Uiteindelijk kon er maar een per categorie de winnaar zijn. Dus kunnen dit jaar kunnen zich beste schutter van Millus noemen:
Thijs van Bommel met 28 doelpunten binnen 2 minuten op 2,5 meter hoogte binnen de categorie basisschool. 
Joeri van Rooij met 18 doelpunten op 3,5 meter hoogte binnen de categorie (jong)volwassenen. 
Gefeliciteerd jongens!

Iedereen bedankt voor de bijdrage en hopelijk tot snel!

Onze KangoeroeKlup is dit seizoen weer van start gegaan. We zijn begonnen met drie meisjes: 
- Bente Verberne
- Karlijn Cox
- Sien van den Berkmortel

De KangoeroeKlup is elke eerste zaterdag van de maand van half 11 tot half 12. Ze zijn op de korfbalvelden van sportpark 't Rooi, bij slecht weer in de gymzaal.
Zit jij in groep 1, 2 of 3 dan ben jij natuurlijk ook van harte welkom. Je kan uiteraard altijd eerst een keertje vrijblijvend mee doen. Kom maar een keer kijken en doe eens mee.
Lees meer...

Vrijdag 19 Juni vertrokken we met 23 enthousiaste meiden en 1 man op de fiets richting de Mortel. Daar zijn we begonnen met een leuk fotospel door het dorp heen. Na een lekker ijsje te hebben gegeten zijn we naar onze kampeerplek vertrokken, camping de Stippelberg te Mortel.

Lees meer...

Naam: Jasmijn Slegers

 

Geboortedatum: 26-01-2008

Geboorteplaats: Milheeze

Broertje(s): Nee

Zusje(s): Amber en Nienke

Kleur haren: Kastanje Bruin

Kleur ogen: Groen Blauw

School: De Kastanjelaar

Klas: 3/4

Lievelingsvak: Takentijd

Lees meer...

Zaterdag 16 mei is MKV F1 kampioen geworden van de tweede helft veldcompetitie. Ze speelden hun kampioenswedstrijd tegen De Treffers F1. Helaas hadden ze verloren met 6-7.

Zaterdag 25 april is MKV D1 kampioen geworden van de tweede helft veldcompetitie. Ze hadden nog 1 puntje nodig en dat is gelukt. Ze hadden van ZSV D1 gewonnen met 14-0.

De KNKV heeft de website KorfbalmasterZ.nl gelanceerd. Het is een online manier voor zowel scheidsrechters als korfballers om hun spelregelkennis te testen en te vergroten.

Neem snel een kijkje op https://www.korfbalmasterz.nl/.

Beste leden, partners en ouders van jeugd-leden,

 

Het is zover! Met trots kunnen wij aankondigen dat we onze kleedlokalen, na vele jaren van overleg en uiteindelijk na maanden van hard werken door vele handen, na een grondige renovatie, gaan heropenen!

We willen daarop samen het glas heffen, en wel op:

27 maart van 18.30-20.00 uur.

Zo willen wij ook iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, zich ingezet heeft, om de kleedlokalen van M.K.V. een hoognodige opknapbeurt te geven.

Daarom hopen wij iedereen te mogen begroeten op

Vrijdag 27 maart! Tot dan!

 

Bestuur M.K.V.

Naam: Lisa Dielissen

 

Geboortedatum: 11-09-2006

Geboorteplaats: Helmond

Broertje(s): -

Zusje(s): 1, Sara

Kleur haren: blond

Kleur ogen: blauw/groen

School: De Kastanjelaar

Klas: groep 5

Lievelingsvak: gym

Wat wil ik later worden: badjuf

Lees meer...

Voor alle meisjes van 4-6 jaar organiseert MKV de Kangoeroe Klup. De Kangoeroeklup is een officieel onderdeel van het KNKV en wil de jonge kinderen al vroeg kennis leren maken met bewegen/sport/bal. Wij kiezen zelf voor de opzet van één keer in de maand op zaterdagmorgen zowel binnen als straks weer buiten.

Lees meer...

Ben je nog niet bekend met de spelregels van 4Korfball? In de bijlages hierboven vind je 3 documenten met informatie en uitleg over het 4Korfball wat gespeeld wordt door de F- en E-jeugd.

Beste leden van M.K.V.

 

Wat al enkele jaren een goede gewoonte is geworden willen we dit jaar ook zeker niet vergeten, met z’n allen bij elkaar komen voor een paar gezellige uurtjes. Alleen willen we het dit jaar niet rond de feestdagen doen, maar willen we het koppelen aan de opening van onze verbouwde kleedlokalen, waar we met z’n allen aan gewerkt hebben.

Een uitnodiging hiervoor volgt nog!

Rest ons nog om al onze leden fijne, gezellige feestdagen samen met hun familie en vrienden toe te wensen en alle goeds voor 2015, dat het weer een sportief jaar mag worden!

 

 

Het bestuur van M.K.V.

 

In december start er een nieuw F-teampje!!

Onder leiding van Anne Bouwmans start het nieuwe team op woendsdag avond 10 december a.s. met de eerste F-training. De training begint om 18.00 tot 19.00 uur. De eerste wedstrijd staat ook al gepland. Op zaterdagmorgen om 13 december om 9.30 uur in de gymzaal in Milheeze. De wedstrijd wordt gespeeld tegen het F-team van KSV uit Lierop.

Toeschouwers zijn bij de wedstrijd van harte welkom!

Succes!

    Naam: Ellis Hagens

     Geboortedatum: 2 januari 2005
     Geboorteplaats: Grubbenvorst 
     Broertje(s): Koen Thijs Luuk
     Zusje(s): Marit Anouk
     Kleur haren: blond
     Kleur ogen: blauw grijs
     School: St.Willibrordussch.Bakel
     Klas: groep 6
     Lievelingsvak: gym
     Wat wil ik later worden: geen idee
     Idool: niemand
     Lievelings popgroep: Little Mix
     Lievelings liedje: Word Up!
Lees meer...

Woensdagavond werden onze kleinste leden verrast door een bezoekje van zwarte piet. In het begin waren ze nog een tikkeltje verlegen, maar toen gingen ze de zwarte piet uitleggen wat ze allemaal hadden geoefend tijdens de training. Zo hebben ze pakjes in de schoorsteen gegooid, koprollen gemaakt, over de gladde daken gelopen en nog veel meer!Zwarte Piet was zo onder de indruk dat hij alle kindjes voorzag van een echt pieten-diploma en iedereen kreeg nog een leuk cadeautje mee naar huis. Natuurlijk was er ook veel gesnoept van alle pepernoten, dus de buikjes waren weer vol. Volgend jaar komt de zwarte piet graag weer een keertje langs bij deze lieve, goede hulppieten.

Zie de foto's op www.facebook.com/pages/Korfbalvereniging-MKV-Milheeze

18 oktober vond dan eindelijk de herfstactiviteit plaats.Na een week regen hadden we geluk met het mooie weer en had iedereen zin in een gezellig middagje vol leuke spelletjes. Na een korte uitleg, begonnen alle groepjes vol enthousiasme aan hun eerste spelletje.

Lees meer...